PRESSEMEDDELELSE

12. april 2024

Coop og OK indgår historisk aftale

OK køber en del af Coop Danmark. I en historisk aftale mellem Coop amba og energiselskabet OK tilføres Coop Danmark to milliarder DKK i ny kapital. Kapitalindsprøjtningen skal sikre Coop Danmarks udfordrede økonomi samt styrke Coop Danmarks investeringsevne. Med aftalen får OK bestemmende indflydelse over Coop Danmark.
Efter seks måneders forhandling fremlægger Coop amba og OK nu en aftale, der sikrer dagligvarekoncernens økonomi og atter kan gøre Coop Danmark konkurrencedygtig og lønsom. Aftalen er stemt igennem på Coop ambas landsrådsmøde fredag den 19. april…

Klik her for at se filmen om aftalen

Interviews

Interview med Flemming Rasmussen: “Vi står sammen”

Interview med Kræn Østergård Nielsen: “Det er den helt rigtige løsning, og Coop er i gode hænder”

Interview med Jeff Gravenhorst: “Det er den rigtige løsning, der sikrer fremtiden for Coop”

Interview med Pernille Skipper: “Vi vil sikre et stærkt samarbejde, hvor foreningen understøtter forretningen”

Interview med Michael Løve: “Vi skal sikre vores afsætningskanaler gennem investeringen i Coop”

SPØRGSMÅL OG SVAR

Få overblik over aftalen: Her kan du finde svar på de mest stillede spørgsmål

OK og Coop har været tætte samarbejdspartnere igennem mange år, og Coop har været mangeårig andelshaver i OK. Selskaberne har desuden et værdifællesskab og en ejerstruktur, der er ret ens. Derudover er 473 tankanlæg ud af OKs i alt 677 anlæg ejet af enten Coop eller den lokale brugsforening.

OK ønsker at sikre sine aktiviteter på 473 forhandlerdrevne anlæg og samtidig styrke sin tilstedeværelse og position igennem sit nye medejerskab. Derudover har OK en stærk tro på, at den nye aftale og tilførsel af kapital kan være med til at vende udviklingen for Coop – til gavn for forbrugerne. OKs strategi på energimarkedet er uændret.

Man arbejder med en fælles forretningsplan, som skal genoprette Coop som en sund og veldrevet forretning. Det kommer til at kræve investeringer og en turnaround af virksomheden, som vil ske over de næste år. Planen er, at Coop skal drives som en lønsom forretning, og at OK fortsætter strategien om at blive danskernes foretrukne energipartner.

Med den nye aftale bliver der lavet grundlæggende om i den måde, Coop styres på. Coop får tilført kapital og ’får luft’ i forhold til at kunne fokusere på den forretningsplan, der ligger i aftalen. Det bliver et langt, sejt træk, men forventningen er, at Coop bliver en sund og lønsom forretning til gavn for OKs og Coops medejere og medlemmer.

Aftalen vil ikke få konsekvenser på strategien om grøn transformation. OK har en robust økonomi og har et klart mandat fra bestyrelsen til at fortsætte sine ambitiøse planer på energimarkedet.

På kort sigt ved at sikre levedygtigheden af Coop-relaterede anlæg landet over. På længere sigt vil en lang række synergier mellem selskaberne komme både OKs og Coops andelshavere til gode.

Aftalen fremtidssikrer både Coops store butiksnet og OK tankanlæg for energi. Uden denne aftale ville Coop stå i en meget vanskelig situation efter to år med de største underskud i virksomhedens historie.

Coop havde det dårligste resultat i virksomhedens historie i 2022, og resultatet for 2023 bliver også stærkt utilfredsstillende. Coop har brug for en stærk partner, så man kan investere i at vende udviklingen og fremtidssikre forretningen.

Siden inflationskrisen i 2022 er Coops avance faldet, og det er endnu ikke lykkes at vende den udvikling. Coop tjener kort sagt for lidt på varerne. Dertil må man også konstatere, at man over en periode på mere end et årti har haft en for lille indtjening i kerneforretningen. Salg pr. butik har været for lavt og det samlede omkostningsniveau for højt.

Coops kunder kommer til at opleve, at de eksisterende kæder – Kvickly, SuperBrugsen, Brugsen og 365discount – bliver løftet, når der tilføres investeringer til kæderne, så hver enkelt bliver mere attraktiv og konkurrencedygtig. Helt konkret består SuperBrugsen og Kvickly, mens de to Coop-butikker bliver til SuperBrugsen. De resterende Irma-butikker bliver ligeledes til SuperBrugsen.

Aftalen får umiddelbart ingen konsekvenser for Coops medlemmer. Der vil fortsat være medlemstilbud og bonus til medlemmerne, ligesom man stadig har mulighed for at tilmelde sig Coop FordelsKonto, hvor man kan få bonus på ens Coop favoritmærker. Samtidig arbejdes der kontinuerligt på styrkelse af personlige tilbud, medlemstilbud og partnerprogrammet. Alt i alt er der fortsat stor fokus på at sikre medlemmerne relevante og konkrete fordele.

Coop er en sund og rentabel forretning, som medlemmerne og kunderne er stolte af at handle i, ligesom Coops medarbejdere hver dag møder stolte op på arbejde.